Servicios

El nostre objectiu, com el de les grans empreses del sector constructor, va més enllà d’oferir un bon servei, és el compromís permanent en la recerca constant de noves alternatives per a la seva prestació, buscant d’aquesta manera, aconseguir un nivell de competitivitat d’acord amb les exigències del client actual, oferint una qualitat del servei que li garanteixi la rendibilitat de la seva inversió.

CONSTRUCCIÓ

Grupo 2 S.A.


 •  Assessoria general en construcció
 • Realització d’amidaments i pressupostos
 • Execució d’amidaments i pressupostos
 • Desenvolupament de promocions immobiliàries
 • Construcció d’habitatges unifamiliars
 • Ampliació, reformes i manteniment de residències i col·legis

ARQUITECTURA

Grupo 2 S.A. + Gesproin 05 S.L.


 •  Estudis econòmics i de viabilitat
 • Auditoria de projectes
 • Redacció i elaboració de projectes
 • Direcció Facultativa en l’execució d’obres
 • Gestió i coordinació.

DISSENY

Grupo 2 S.A. + Gesproin 05 S.L.


 •  Especialització de reformes interiors
 • Rehabilitació d’obres d’interès cultural
 • Dissenys exteriors
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt