Grupo 2 S.A.

En aquests 35 anys hem tingut en cartera clients públics i privats, grans, mitjans i petits amb un denominador comú, la seva repetida i constant confiança, la qual cosa a més d’agrair immensament ens encoratja a continuar en la nostra imparable tasca. Tenim una política empresarial centrada en quatre grans blocs que es poden resumir de la següent manera:

1. Fomentar i cuidar les relacions amb els nostres clients, assumint obligacions basades en l’eficàcia, respecte i honestedat amb la finalitat de cobrir satisfactòriament les seves peticions, acceptant les seves justes reclamacions.

2. Treballar amb proveïdors i industrials, fent-los sentir part important de tots els nostres projectes i respectant en tot moment els acords pactats.

3. Aportar estabilitat i incentivar al nostre equip laboral intern, afavorint la formació i promoció del mateix, així com atenent a les necessitats individuals de cada treballador, entenent així que són part indispensable de Grupo 2 SA

4. Finalment, creiem en el nostre ferm compromís en la defensa del Medi Ambient i intentem, cada vegada amb més assiduïtat, incorporar noves tècniques basades en la promoció d’energies renovables així com la utilització de materials reciclats.

En definitiva, som una empresa sòlida que té cura del més mínim detall a nivell laboral i funcional per poder adaptar-nos completament i de manera flexible a les exigències del client.

Gesproin 05 S.L. col·labora estretament amb GRUPO 2 SA, complementant especialment a l’àrea tècnica. Dedicada a la preparació i redacció de projectes així com a la supervisió directa i seguiment de les diferents obres per part de la Direcció Facultativa, aconsegueix formar juntament amb Grupo 2 SA un binomi especialment competent en el sector de la construcció.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt