Arquitectura

Dedicades a una arquitectura multifuncional, Grup 2 SA i Gesproin cuiden el més mínim detall a l’hora d’oferir tècnica i econòmicament. Es pot dir que els nostres projectes arquitectònics oscil·len des de l’arquitectura més tradicional, consistent bàsicament en rehabilitacions de monestirs, esglésies i edificis d’interès cultural, mantenint sempre l’encant de l’antic, fins a una arquitectura innovadora basada en la construcció d’habitatges unifamiliars, els dissenys s’han elaborat amb tècniques i materials d’última generació.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt